VIP注册 | VIP广告服务 | 有偿资讯 设为首页联系我们
  赛尔动态 > 赛尔之声
赛尔动态
最新资讯
媒体报道
赛尔之声
赛尔之声
赛尔资讯 >> 《白雁落网》
 
《白雁落网》
  2014/10/16 9:19:29 浏览:2999 来源:王敬  

具区之泽,白雁聚焉,夜必择栖。恐人弋己也,设雁奴环巡之,人至则鸣,群雁藉是以瞑。泽人熟其故,爇火照之,雁奴戛然鸣,泽人遽沉其火。群雁皆惊起,视之无物也。如是者再三,群雁以奴给己,共啄之。未几,泽人执火前,雁奴不敢鸣,群雁方寐,一网无遗者。——宋濂燕书

白雁经常聚集到湖边,许多白雁常在那里挑选合适的地方栖息。雁群头领还安排了一只白雁守夜放哨,看见有人来了就鸣叫报警。湖区的猎人熟悉了白雁的生活习性。一到晚上,他们就有意点亮火把。放哨的雁看见了火光,就嘎嘎地叫了起来,猎人又把火弄灭了。等到雁群受惊飞起来时,什么动静也没有了,雁群又放心地落回原处休息。这样反复三四次后,群雁以为是放哨的雁有意欺骗它们,就都去啄它。这时,猎人举着火把向雁群靠近。放哨的雁怕群雁啄它,不敢再叫。酣睡中的雁群被猎人一网捕捉,没有一只逃脱。

营销启示:任何一个企业都会面临市场的考验,当竞争对手第一次试探的时候,企业建立起来的预警系统——放哨的白雁”起到了作用,企业严阵以待,缺不见对有什么反应。但经过反复试探之后,连企业自己也放松了警惕,使竞争对手一战而胜。